Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział ds. Cudzoziemców

Aktualnie znajdujesz się na:

FAMI

Oddział ds. Cudzoziemców realizuje 3 projekty współfinansowane z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI):

Projekt nr 19/7-2017/OG-FAMI „Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”

Projekt nr 20/7-2017/OG-FAMI  „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim”

Projekt nr 21/7-2017/OG-FAMI „Podnoszenie kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”

 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Więcej informacji o FAMI: http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/