Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Prawo stałego pobytu obywatela UE

Wymagane dokumenty

Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu, wydaje się dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu jest obowiązany uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Należy złożyć:
 

 1. wniosek,
   
 2. 5 aktualnych fotografii (nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiające cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku, fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy; nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy);
   
 3. ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
   
 4. potwierdzenie zameldowania
   

Wniosek należy złożyć osobiście. Wymóg ten nie dotyczy osoby małoletniej.

Członek rodziny niebędący obywatelem UE składa wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Pliki do pobrania