Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Opłaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

OPŁATY SKARBOWE NA KONTO URZĘDU

                          MIASTA KIELCE:

 

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38105000996450900000000000

 

 • Zezwolenie na pobyt czasowy – 340 zł
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – 440 zł
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową – 170 zł
 • Zezwolenie na pobyt stały – 640 zł
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – 640 zł
 • Wpisanie zaproszenia do ewidencji Wojewody – 27 zł

 

 

Opłaty można dokonać:

 

 • Gotówką w kasie Oddziału Paszportów

(budynek Urzędu Marszałkowskiego, wejście na końcu budynku C-2, V piętro), w godzinach:

 • poniedziałek: 10.00-17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00
 •  
 • w urzędzie pocztowym przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta

(najbliższy w budynku  Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, parter
w godzinach 8.00-15.00)

 • Bezgotówkowo przelewem na konto bankowe.

OPŁATY NA KONTO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

NBP Odział Okręgowy Kielce

67101012380853422231000000

 

 • Wydanie karty pobytu – 50 zł lub 25 zł
 • Wydanie zezwolenia na pracę 100 zł
 • Wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę – 50 zł

Opłaty można dokonać:

 • Gotówką w kasie Oddziału Paszportów

(budynek Urzędu Marszałkowskiego, wejście na końcu budynku C-2, V piętro), w godzinach:

poniedziałek: 10.00-17.00

wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w urzędzie pocztowym przelewem na konto bankowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

(najbliższy w budynku  Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, parter,
w godzinach 8.00-15.00.)

 • Bezgotówkowo przelewem na konto bankowe.