Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Zezwolenie na pobyt stały