Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Nowe wnioski o pobyt czasowy od 12 lutego 2018 r.

Od 12 lutego 2018 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach wprowadzone zostaną także nowe formularze dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Wprowadzone zostały również nowe wzory załącznika nr 1 i 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Nowe formularze określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. (ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 333), które dostępne jest TUTAJ.

W celu wdrożenia dyrektywy (2014/66/UE) do ustawy o cudzoziemcach wprowadzono także dwa nowe rodzaje zezwolenia na pobyt czasowy, które będą wydawały urzędy wojewódzkie:

  1. w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  2. w celu korzystania z mobilności długoterminowej, także w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Nowe wnioski są dostępne na stronie cudzoziemcy.gov.pl.