Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Od 27 kwietnia 2019 roku nowe formularze wniosków i załączników dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy.

Od 27 kwietnia 2019 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779), obowiązują nowe formularze wniosków oraz załączników w zakresie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom na terytorium RP.

Nowe formularze - pobierz