Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował podręcznik wyjaśniający jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować w Polsce. Materiał jest dedykowany pracownikom uczelni, którzy zajmują się rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych. Może być także przydatny samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym studia. Poradnik dostępny pod adresem: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia-i-nauka/poradnik-dla-uczelni-i-studentow-zagranicznych-na-temat-legalizacji-pobytu/